CALVIN J. TEOLÓGIAI AKADÉMIA

TEOLOGICKÝ INŠTITÚT J. CALVINA

Teologický inštitút J. Calvina je

výchovnou a vzdelávacou ustanovizňou

Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a jeho cieľom a náplňou je doškoľovanie duchovných, funkcionárov a katechétov cirkvi.Rokom založenia TIJC je 1994. Jeho predchodcom je Katechetický seminár založený Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku v roku 1990 na vzdelávanie katechétov a levitov.

A Calvin J. Teológiai Akadémia

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

oktató és tudományművelő intézete.

Célja és feladata a lelkészek, hitoktatók és tisztségviselők továbbképzése.

Alapításának éve: 1994, elődje az 1990-ben megalakult Katechetikai szeminárium, amely a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház számára lévitákat és hitoktatókat képzett.

Könyvtári katakógusunk a Szirén Könyvtári Rendszerben


Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

MEK - Magyar Elektronikus Konyvtár

Igazgató:

Mgr. Lévai Attila, PhD.

levaia@selyeuni.sk


Titkár:

Mgr. Czinke Zsolt

czinke@refteologia.sk

Riaditeľ:

Mgr. Lévai Attila, PhD.


Tajomník:

Mgr. Czinke Zsolt.

Hasznos linkek

Szervezeti felépítés