CALVIN J. TEOLÓGIAI AKADÉMIA

 © Molnár László, molnarl@mail.t-com.sk

TEOLOGICKÝ INŠTITÚT J. CALVINA

Elektronikus könyvtár - Elektronická knižnica

 Bándy György: Humor Jónás könyvében


Bovon Francois: Jézus utolsó napjai


Cullmann Oscar: A karácsony ünnepének kialakulása, A lélek halhatatlansága


Egeresi László Sándor: Targum, Targumim


Görgei Etelka: Érc ég, vas föld


Karasszon Dezső: Elóadások az ósz. bibliai teológia tárgyköréből


Karasszon István: Az óizraeli vallás

                           A "zsidók" János evangéliumában

                           Hol áll az ószövetség kutatása?

                           Keresztyén hit és hermeneutika

                           Péter 2. levelének magyarázata


Liptay Lothar:  A kálvini kettős eleve-elrendelés-tan

                        A keresztyén vallás krízise

                        A nem-keresztyén vallások

                        A vallási intolerancia

                        Az iszlám korunkbeli európai inváziója

                        Az abszolútum keleti és nyugati értelmezése

                        Paul Tillich o náboženstve

                        Calvins Lehre von der "doppelten Predestination"

                        Die zeitgenössische Europaische Invasion

                        Typoligische Wurzel der religiöser Intoleranz

Molnár János: A vallási interferenciák moszlim értelmezése

                       Die Kirche in der Fremde

                       Harc az iszlám igazáért


Süll Kinga és Tamás: Szenczi Molnár Albert és a zsoltárok

                                  A nő és a férfi kapcsolata az ószövetség fényében


Tóth Kálmán: Héber nyelvtan


Trocmé Etienne: Az újszövetség születése


Vollenweider Samuel: A szabadság ókeresztyén üzenete